Buďte mobilní !

Požičajte si od nás náhradné vozidlo, kým Vám my to vaše opravíme...
Požičovňa náhradných vozidiel Volvo - služba je zárukou našej flexibility, promptnosti a vybavenia požiadaviek "bez zaťažovania" klienta. V prípade poruchy, poistnej udalosti alebo bežného servisu Vášho Volva, je pre nás samozrejmosťou zapožičanie náhradného vozidla (za Vaše vozidlo, ktoré je u nás v oprave), na nevyhnutne potrebný čas za poplatok.

Cenník prenájmu vozidiel za vaše vozidlo v servise

Volvo XC60, hnedá metalíza, D5, 2009, automat - 30 €

Volvo XC60, šedá metalíza, D5, 2012, automat  - 30 €

Volvo XC60, čierna metalíza, D5, 2010, automat - 30 €

Volvo V60, čierna metalíza, D4, 2014, automat - 30 €

Volvo C70, červená metalíza, D5, 2011, manuál - 30 €

Ceny sú uvedené bez DPH za 1 deň prenájmu (24 hodín). Uvedený cenník je platný od 1.1.2018. Minimálna dĺžka prenájmu je 1 deň / 24 hodín.

V cene prenájmu je zahrnuté:
- povinné zákonné poistenie v SR a v zahraničí
- sezónne prezutie pneumatík
- platná STK a EK
- diaľničná známka platná na území Slovenskej republiky
- pravidelná údržba vozidla (servisné prehliadky)

Aké sú platobné podmienky?
Za každé prenajaté vozidlo je potrebné zložiť zálohu (neplatí pre stálych klientov a dlhodobom prenájme). Táto záloha Vám bude vrátená po spätnom odovzdaní nepoškodeného vozidla. Výška zálohy za vozidlo je 166 eur. Zákazník je povinný dotankovať množstvo paliva ktoré minul a ktoré bolo pred jazdou zaznamenané.

Aká je minimálna dĺžka prenájmu vozidla?
Minimálna dĺžka prenájmu je 1 deň (denná sadzba) - 24 hodín od začiatku prenájmu. V prípade že je táto doba prekročená o viac ako 90 minút, účtuje sa ďalšia denná sadzba

Koľko kilometrov je zahrnutých v cene zapožičania vozidla?
V cene prenájmu na jeden a viac dní je zahrnutých 300 km a v prípade prekročenia limitov účtujeme 0,10 eura za prejdený kilometer.

Môžem s vozidlom vycestovať do zahraničia?
S vozidlom môžete cestovať po celej Európe, ale upozorniť pri požičiavaní pracovníka že vozidlo ide za hranice Slovenskej Republiky. Okrem krajín: Albánsko, Rumunsko, Srbsko a Ukrajina.

Sú vozidlá poistené?
Naše vozidla majú povinné zmluvné poistenie platné pre celú Európu.

Čo robiť ak dôjde k dopravnej nehode?
V prípade dopravnej nehody treba privolať dopravnú políciu a kontaktovať našu spoločnosť.

Čo ak spôsobí dopravnú nehodu niekto iný?
Ak dôjde k dopravnej nehode, ktorú nespôsobíte vy, neplatíte nič. Náklady na opravu si uplatňujeme z povinného zmluvného poistenia vozidla, s ktorým bola nehoda spôsobená. Je preto veľmi dôležité privolanie dopravnej polície a poznačenie si kompletných údajov o vinníkovi nehody.

Aké sú podmienky prenájmu pre fyzické osoby?
Fyzické osoby:
- občiansky preukaz, alebo cestovný pas
- vodičský preukaz platný minimálne 1 rok
Právnické osoby:
- výpis z obchodného registra (nie starší ako tri mesiace), alebo živnostenský list
- občiansky a vodičský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo používať

Kto hradí pokutu?
V platnosti je objektívna zodpovednosť, teda pokuty hradí klient. Ak nám príde poštou dodatočná výzva od polície, budeme túto čiastku požadovať od klienta, ktorý mal v čase priestupku vozidlo prenajaté a údaje o klientovi poskytneme polícii.

Akú sumu musím uhradiť, ak spôsobím dopravnú nehodu?
V prípade poškodenia vozidla, nahradiť škodu ním spôsobenú, alebo spôsobenú v čase užívania vozidla alebo závady vzniknutej z nedbanlivosti, alebo iných príčin (alkohol, omamné látky...) zavinených klientom, hradí škodu v plnej výške.

Ďalšie podmienky
- Nájomca sa zaväzuje nepožičať vozidlo, (nezverovať jeho riadenie) inej osobe ako je uvedené v zmluve, nezúčastniť sa na automobilových pretekoch, nevliecť iné vozidlo a neopravovať vozidlo.

- Pri poruche vozidla je klient povinný zabezpečiť ho proti jeho následnému poškodeniu, príp. odcudzeniu jeho časti. O situácií, či nehode je povinný okamžite informovať autoservis.

-  Klient sa zaväzuje vrátiť vozidlo v technickom stave, ktorý zodpovedá technickému stavu vozidla pri jeho odovzdávaní.

- V prípade znečistenia interiéru vozidla alebo poškodenia cigaretovým ohorkom (vo vozidle je prísny zákaz fajčenia) nájomca uhradí poplatok, ktorý stanoví prenajímateľ, maximálne však 250 €.

- Preprava domácich zvierat (psov, mačiek) je možná iba v klietke na to určenej. Tú si zabezpečuje klient. V prípade znečistenia alebo poškodenia interiéru zvieraťom bude klient povinný uhradiť náklady spojené s čistením / opravou interiéru.

- Klient je povinný po uplynutí doby zapožičania motorové vozidlo vrátiť na dohodnuté miesto, prípadne zmluvu predĺžiť a zaplatiť zálohu na ďalšiu dobu zapožičania. Používanie vozidla po dohodnutom termíne bude považované za neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla podľa § 249a a Trestného zákona a na klienta bude podané trestné oznámenie.

- V prípade straty, alebo znehodnotenia dokladov, prípadne kľúčov od vozidla nebude nájomcovi vrátená záloha.

- Servis si vyhradzuje právo neuzavrieť nájomnú zmluvu na motorové vozidlo, ak vyhodnotí, že sa jedná o rizikového zákazníka.

Ako a kedy je možné si rezervovať vozidlo?
Vozidlo je možné si rezervovať telefonicky, alebo e-mailom a je tak vhodné urobiť čo najskôr. Požiadavka na prenájom vozidla na poslednú chvíľu môže byť zamietnutá, v závislosti od dopytu v danom čase. 

 

KONTAKTUJTE NÁS

prostredníctvom telefónnych čísel 0910 278 211, 0917 254 488

alebo cez náš webový formulár.