Buďte mobilní !

Požičajte si od nás náhradné vozidlo, kým Vám my to vaše opravíme...
Požičovňa náhradných vozidiel Volvo - služba je zárukou našej flexibility, promptnosti a vybavenia požiadaviek "bez zaťažovania" klienta. Vážení zákazníci, pri využití našich servisných služieb Vám radi poskytneme náhradné Volvo. V prípade poruchy, poistnej udalosti alebo bežného servisu Vášho Volva, je pre nás samozrejmosťou zapožičanie náhradného vozidla (za Vaše vozidlo, ktoré je u nás v oprave), na nevyhnutne potrebný čas za poplatok.

Cenník prenájmu vozidiel za vaše vozidlo v servise

Volvo V50 1,6D 2008  manuál    25 eur 

Volvo S80 2,4D 2008 automat    30 eur  

Volvo XC60 2,4D 2009 automat  30 eur 

Volvo XC70 2,4D 2007 automat  30 eur   

 
Ceny sú uvedené bez DPH za 1 deň prenájmu (24 hodín). Uvedený cenník je platný od 1.1.2018. Minimálna dĺžka prenájmu je 1 deň / 24 hodín.

V cene prenájmu je zahrnuté:
- povinné zákonné poistenie v SR a v zahraničí
- sezónne prezutie pneumatík
- platná STK a EK
- diaľničná známka platná na území Slovenskej republiky
- pravidelná údržba vozidla (servisné prehliadky)

Aké sú platobné podmienky?
Za každé prenajaté vozidlo je potrebné zložiť zálohu (neplatí pre stálych klientov a dlhodobom prenájme). Táto záloha Vám bude vrátená po spätnom odovzdaní nepoškodeného vozidla. Výška zálohy za vozidlo je 166 eur. Zákazník je povinný dotankovať množstvo paliva ktoré minul a ktoré bolo pred jazdou zaznamenané.

Aká je minimálna dĺžka prenájmu vozidla?
Minimálna dĺžka prenájmu je 1 deň (denná sadzba) - 24 hodín od začiatku prenájmu. V prípade že je táto doba prekročená o viac ako 90 minút, účtuje sa ďalšia denná sadzba

Koľko kilometrov je zahrnutých v cene zapožičania vozidla?
V cene prenájmu na jeden a viac dní je zahrnutých 300 km a v prípade prekročenia limitov účtujeme 0,10 eura za prejdený kilometer.

Môžem s vozidlom vycestovať do zahraničia?
S vozidlom môžete cestovať po celej Európe, ale upozorniť pri požičiavaní pracovníka že vozidlo ide za hranice Slovenskej Republiky. Okrem krajín: Albánsko, Rumunsko, Srbsko a Ukrajina.

Sú vozidlá poistené?
Naše vozidla majú povinné zmluvné poistenie platné pre celú Európu.

Čo robiť ak dôjde k dopravnej nehode?
V prípade dopravnej nehody treba privolať dopravnú políciu a kontaktovať našu spoločnosť.

Čo ak spôsobí dopravnú nehodu niekto iný?
Ak dôjde k dopravnej nehode, ktorú nespôsobíte vy, neplatíte nič. Náklady na opravu si uplatňujeme z povinného zmluvného poistenia vozidla, s ktorým bola nehoda spôsobená. Je preto veľmi dôležité privolanie dopravnej polície a poznačenie si kompletných údajov o vinníkovi nehody.

Aké sú podmienky prenájmu pre fyzické osoby?
Fyzické osoby:
- občiansky preukaz, alebo cestovný pas
- vodičský preukaz platný minimálne 1 rok
Právnické osoby:
- výpis z obchodného registra (nie starší ako tri mesiace), alebo živnostenský list
- občiansky a vodičský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo používať

Kto hradí pokutu?
V platnosti je objektívna zodpovednosť, teda pokuty hradí klient. Ak nám príde poštou dodatočná výzva od polície, budeme túto čiastku požadovať od klienta, ktorý mal v čase priestupku vozidlo prenajaté a údaje o klientovi poskytneme polícii.

Akú sumu musím uhradiť, ak spôsobím dopravnú nehodu?
V prípade poškodenia vozidla, nahradiť škodu ním spôsobenú, alebo spôsobenú v čase užívania vozidla alebo závady vzniknutej z nedbanlivosti, alebo iných príčin (alkohol, omamné látky...) zavinených klientom, hradí škodu v plnej výške.

Ďalšie podmienky
- Nájomca sa zaväzuje nepožičať vozidlo, (nezverovať jeho riadenie) inej osobe ako je uvedené v zmluve, nezúčastniť sa na automobilových pretekoch, nevliecť iné vozidlo a neopravovať vozidlo.
- Pri poruche vozidla je klient povinný zabezpečiť ho proti jeho následnému poškodeniu, príp. odcudzeniu jeho časti. O situácií, či nehode je povinný okamžite informovať autoservis.
-  Klient sa zaväzuje vrátiť vozidlo v technickom stave, ktorý zodpovedá technickému stavu vozidla pri jeho odovzdávaní.
- V prípade znečistenia interiéru vozidla alebo poškodenia cigaretovým ohorkom (vo vozidle je prísny zákaz fajčenia) nájomca uhradí poplatok, ktorý stanoví prenajímateľ, maximálne však 250 €.
- Klient je povinný po uplynutí doby zapožičania motorové vozidlo vrátiť na dohodnuté miesto, prípadne zmluvu predĺžiť a zaplatiť zálohu na ďalšiu dobu zapožičania. Používanie vozidla po dohodnutom termíne bude považované za neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla podľa § 249a a Trestného zákona a na klienta bude podané trestné oznámenie.
- V prípade straty, alebo znehodnotenia dokladov, prípadne kľúčov od vozidla nebude nájomcovi vrátená záloha.
- Servis si vyhradzuje právo neuzavrieť nájomnú zmluvu na motorové vozidlo, ak vyhodnotí, že sa jedná o rizikového zákazníka.

Ako a kedy je možné si rezervovať vozidlo?
Vozidlo je možné si rezervovať telefonicky, alebo e-mailom a je tak vhodné urobiť čo najskôr. Požiadavka na prenájom vozidla na poslednú chvíľu môže byť zamietnutá, v závislosti od dopytu v danom čase. 

Volvo S80 Volvo XC60 Volvo XC70

KONTAKTUJTE NÁS

prostredníctvom telefónnych čísel 0910 278 211, 0917 254 488

alebo cez náš webový formulár.