P0 – classic

Jedná sa o modely S70, V70, C70. Typicky sú to roky výroby od 1997 do 2004. Tieto modely je možné jednoducho identifikovať podľa prístrojovej dosky, ktorá vyzerá ako na obrázku:

Platforma P0

P1 – Platforma 1

Patria sem modely C30, S40II, V50, C70II, roky výroby od 2004 do 2012. Tieto modely môžete jednoducho identifikovať podľa prístrojovej dosky (DIM), ktorá vyzerá takto:

 Platforma P1

P2 – Platforma 2

Jedná sa o modely S60, S80, V70II, XC70, XC90. Typicky sú to roky výroby od 1999 do 2014. Tieto modely je možné jednoducho identifikovať podľa prístrojovej dosky (DIM), ktorá má vzhľad ako na obrázku:

Platforma P2

P3 – Platforma 3

Patria sem modely V40II, V40XC, S60II, S60CC, V60, V60CC, XC60, V70III, XC70II, S80II. Typicky sú to roky výroby od 2007 do 2017. Tieto modely môžete jednoducho identifikovať podľa prístrojovej dosky (DIM), ktorá vyzerá od roku 2007 do 2013 takto:

Platforma P3 2007 - 2013

 Alebo po roku 2014 môže byť v prevedení MONO nebo TFT ako na obrázkoch tu:

 Platforma 3 po roku 2014

 

Platforma 3 po roku 2014

SPA / CMA

Jedná sa o modely XC90II, S90II, V90II, XC60II, V60II, S60III, XC40. Typicky sa jedná o modely po roku 2015. Tieto modely môžete jednoducho identifikovať podľa prístrojovej dosky (DIM), ktorá vyzerá ako na obrázku nižšie:

Platforma SPA/CMA


KONTAKTUJTE NÁS

prostredníctvom telefónnych čísel 0910 278 211, 0917 254 488

alebo cez náš webový formulár.