Návod na použitie Volvo

Najlepší spôsob, ako sa zoznámiť so svojím novým Volvom je prečítať si návod, najlepšie ešte pred prvým výletom.

Z manuálu svojho Volva sa môžete dozvedieť o nových funkciách, ako lepšie riadiť auto v rôznych situáciách a ako najefektívnejšie využiť rôzne funkcie a možnosti vozidla.

Venujte zvláštnu pozornosť príručke o bezpečnosti.