STAGE 0 – pred tuningom

Tu nájdete súhrn odporučení, ktoré je dobré rešpektovať pred akoukoľvek úpravou – zvýšením – výkonu. Vďaka týmto odporúčaniam je možné bezpečne dosiahnuť požadovaného výkonu. Zároveň môžu slúžiť ako návod na rozšírenú údržbu, vďaka ktorej motor získa to, čo za roky prevádzky stratil. Okrem vrátenia pôvodného výkonu tak predĺžite aj životnosť motora.

 • výmena motorového oleja, kontrola úniku oleja
 • výmena olejového filtra
 • výmena vzduchového filtra
 • výmena palivového filtra
 • kontrola turba / kontrola - nastavenie WasteGate
 • kontrola / výmena TCV (ovládací ventil turba), kontrola tesnosti / výmena podtlakových trubíc
 • kontrola vstrekovačov / kontrola - výmena sviečok
 • vyčistenie  / kontrola tesnosti / výmena hadíc sania
 • kontrola tesnosti intercooleru
 • kontrola / vyčisteieí odvetrania kľukovej skrine
 • výmena oleje v prevodovke
 • kontrola / výmena spojky
 • kontrola tesnosti / vyčistenie systému chladenia

Starostlivosť po úprave

Po úprave na STAGE 0 odporúčame nasledujúci servisný plán, ktorý ale rozhodne neuškodí ani autám bez úpravy.

 • vymeňte olej v motore najviac po 15 000km alebo 1 roku (ideálne po 10 000  km)
 • vymeňte vzduchový filter maximálne po 30 000km (odporučené po 20 000 km)
 • vymeňte olej v prevodovke po 50 000 km
 • tankujte kvalitné palivo
 • jazdite  „hlavou“ – postupné zahriatie motora / dochladenie turba pred vypnutím motoru
 • nastavte WasteGate na správny tlak podľa Vašej tuning stage
 • kontrolujte brzdy a tlak v pneumatikách aspoň raz za mesiac
 • nezabúdajte ani na ostatné náplne – servo, diferenciál, uhlová prevodovka, haldex,… 

  Chcete sa dozvedieť viac? 

KONTAKTUJTE NÁS

prostredníctvom telefónnych čísel 0910 278 211, 0917 254 488

alebo cez náš webový formulár.